Logo - sołectwo na plus

Modernizacja i doposażenie kuchni w Gminnym Domu Kultury w Żelechlinku

Cel projektu:

Zwiększenie funkcji użytkowej kuchni Gminnego Domu Kultury w Żelechlinku poprzez modernizację pomieszczenia oraz montaż zmywarki do naczyń.

Wartość projektu: 10 000,00 zł

Okres realizacji projektu: 1 lipca – 15 listopada 2021 r.

Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

 


Logo - sołectwo na plus

Zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w Żelechlinie

Cel projektu:

Zakup urządzeń pozwalających na utrzymanie czystości oraz usprawnienie Świetlicy Wiejskiej w Żelechlinie.

Wartość projektu: 10 000,00 zł

Okres realizacji projektu: 1 lipca – 15 listopada 2021 r.

Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego


 

Logo - sołectwo na plus

Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Bukowcu

Cel projektu:

Zwiększenie funkcjonalności Domu Ludowego w Bukowcu poprzez doposażenie w rolety okienne, zasłony oraz drobny sprzęt agd.

Wartość projektu: 10 000,00 zł

Okres realizacji projektu: 1 lipca – 15 listopada 2021 r.

Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

 

 


Logo - sołectwo na plus

Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Gutkowicach

Cel projektu:

Nadanie nowych funkcji świetlicy oraz przystosowanie do organizacji spotkań integrujących społeczność lokalną poprzez doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Gutkowicach w nową zabudowę kuchenną oraz drobny sprzęt agd.

Wartość projektu: 10 000,00 zł

Okres realizacji projektu: 1 lipca – 30 września 2021 r.

Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

 

 


LOGO 2 finansowany

Doposażene i prezentacja dorobku kulturalnego Świetlicy Wiejskiej w Lesisku

Cel projektu:

Zwiększenie integracji społeczności lokalnej poprzez doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Lesisku w asortyment służący przygotowywaniu i prezentacji potraw oraz ekspozycji dorobku kulturalnego świetlicy.

Wartość projektu: 10 000,00 zł

Okres realizacji projektu: 1 lipca – 31 października 2020 r.

Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

 


LOGO 2 finansowany

Doposażene Domu Ludowego w Bukowcu

Cel projektu:

Zwiększenie integracji społeczności lokalnej poprzez doposażenie Domu Ludowego w Bukowcu w asortyment służący przygotowywaniu i prezentacji potraw.

Wartość projektu: 10 000,00 zł

Okres realizacji projektu: 1 lipca – 30 sierpnia 2020 r.

Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

 


LOGO 2 finansowany

Gościnnie w Naropnej

Cel projektu:

1) doposażenie świetlicy wiejskiej w Naropnej;

2) zwiększenie oferty kulturalnej Gminy Żelechlinek poprzez organizację imprezy integracyjnej pn. „Pożegnanie lata";

3) wsparcie aktywności partnerów społecznych poprzez zakup elementów ubioru dla członkiń koła gospodyń wiejskich w Naropnej.

Wartość projektu: 10 000,00 zł

Okres realizacji projektu: 1 lipca – 30 września 2019 r.

Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego


LOGO 2 finansowany

10-lecie Świetlicy Wiejskiej w Radwance

Celem projektu jest prezentacja lokalnego dorobku ludowego wypracowanego w okresie działalności świetlicy wiejskiej w Radwance.

Wartość projektu: 10 000,00 zł

Okres realizacji projektu: 1 sierpnia – 15 listopada 2019 r.

Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego


LOGO 2 finansowany

 

Dbamy o nasze

Cel projektu: 

1) doposażenie świetlicy wiejskiej w Żelechlinie;

2) organizacja imprezy integracyjnej o charakterze biesiady ludowej dla mieszkańców sołectwa Żelechlin.

Wartość projektu: 10 000,00 zł

Okres realizacji projektu: 15 lipca – 15 listopada 2019 r.

Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiegologo

Aktywne sołectwo

Cel projektu: zwiększenie oferty kulturalnej Gminy Żelechlinek poprzez organizację imprezy integracyjnej oraz zbudowanie nowego wizerunku aktywnych partnerów społecznych.

Wartość projektu: 5 000,00 zł

Okres realizacji projektu: 1 sierpnia – 31 października 2018 r.

Projekt finansowany przez Województwo Łódzkie


logo

Wsparcie organizacji imrezy kulturalnej pn. Dożynki Gminne 2018

Cel projektu: promocja oraz wsparcie organizacji wydarzeń kulturalnych realizowanych przez Gminę Żelechlinek.

Wartość projektu: 5 000,00 zł

Okres realizacji projektu: 1 lipca – 15 września 2018 r.

Projekt finansowany przez Województwo Łódzkie

 


 

zmieniamylodzkie2

 Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechlinku

Cel projektu: doposażenie jednostki straży pożarnej w Żelechlinku, poprzez zakup 4 zestawów odzieży strażackiej (ubranie strażackie specjalne, koszulka, ubranie koszarowe, buty, kominiarka, bluza polarowa)

Wartość projektu: 10000,00 zł

Okres realizacji projektu: 23 lipca 2018 r. – 31 grudnia 2018 r.

Projekt finansowany przez Województwo Łódzkie - pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP.logo

Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gutkowicach

Cel projektu: doposażenie jednostki straży pożarnej w Gutkowicach, poprzez zakup odzieży przeciwpożarowej (ubranie strażackie specjalne, rękawice strażackie, kominiarka strażacka) w ilości 3 komplety oraz latarki – szt. 1

Wartość projektu: 5000,00 zł

Okres realizacji projektu: 1 września – 31 października 2016 r.

Projekt finansowany przez Województwo Łódzkielogo

Organizacja imprezy kulturalnej pn. Na ludowo … z udziałem lokalnych artystów

Cel projektu: organizacja imprezy kulturalnej dla mieszkańców sołectwa Żelechlin przy wykorzystaniu lokalnego potencjału ludowego oraz wsparciu rozwoju i promocji twórczości ludowej

Wartość projektu: 4901,00 zł

Okres realizacji projektu: 1 września – 15 listopada 2016 r.

Projekt finansowany przez Województwo Łódzkie


logo

Cel projektu: doposażenie świetlicy wiejskiej w Naropnej oraz organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Naropna

Wartość projektu: 5000,00 zł

Okres realizacji projektu: 1 lipca – 30 września 2017 r.

Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

 


logo

„Radwanka dla Seniorów”

Cel projektu: prezentacja lokalnego dorobku ludowego dla starszych mieszkańców sołectwa Radwanka w ramach imprezy kulturalnej

Wartość projektu: 5000,00 zł

Okres realizacji projektu: 15 września – 15 litopada 2017 r.

Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego