fundusz sprawiedliwosci 

 

Zakup wyposażenia i urządzeń ratowniczych dla OSP z terenu gminy Żelechlinek

Cel projektu:  zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa dla jednostek OSP w Żelechlinku oraz OSP w Gutkowicach

Wartość projektu: 32320,00 zł (dofinansowanie 99% - kwota brutto 31 996,80 zł, wkład własny 1% - kwota brutto 323,20 zł ).

Okres realizacji projektu: 11 czerwca 2018 r. – 10 sierpnia 2018 r.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.