Modernizacja budynku socjalnego w Żelechlinku
Modernizacja budynku socjalnego została przeprowadzona w I połowie 2016 r. W wyniku realizacji zadania odnowiona została elewacja, jak również wyremontowano wnętrze budynku poprzez m.in. wykonanie posadzek, malowanie i przebudowę instalacji elektrycznej. Na bezpośrednio przyległym parkingu położono nową nawierzchnię z kostki brukowej. Łączny koszt inwestycji to 120 tys. zł.

 

Zakup autobusu szkolnego
Z początkiem roku szkolnego 2016/2017 wysłużonego Żaczka dowożącego dzieci do szkoły zastąpił nowo zakupiony autobus Renault. Pojazd został dostosowany do barw naszej gminy, dzięki czemu jest rozpoznawalny. Koszt zakupu to 172 tys. zł.

 

Inwestycje drogowe
W roku 2016 samorząd gminny dokonał przebudowy drogi w Janowie na odcinku 1880 m oraz przebudowy drogi w Gawerkowie na odcinku 500 m i remoncie drogi w Radwance o długości 350 m. Droga w Janowie została wybudowana przez firmę ERBEDiM Sp. z o.o. z Piotrkowa Tryb. za kwotę 335 tys. zł. Gmina pozyskała na realizację zadania dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi w wysokości 181 tys. zł.
Inwestycje na pozostałych drogach również zostały wykonane przez firmę ERBEDiM: droga w Gawerkowie za kwotę 100 tys. zł, a droga w Radwance za kwotę 76 tys. zł. Zadania zostały sfinansowane ze środków własnych. 

 

Rozbudowa oświetlenia ulicznego
W listopadzie 2016 r. przeprowadzono prace związane z rozbudową oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Inwestycja obejmowała m.in. montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej w miejscowościach Kopiec – 1,16 km, Łochów – 1,04 km, Żelechlin – 1,12 km, Karolinów – Ignatów 0,97 km. Łączny koszt zadania wyniósł 101 tys. zł.