Inwestycje drogowe

W 2014 r. przeprowadzono cztery przetargi na budowę dróg o Gminie Żelechlinek.

W ramach zadania pn. "Przebudowa drogi w m. Czerwonka" wykonano odcinek drogi o długości 500 m.

w zadaniu pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gutkowice" wykonano odcinek o długości 1000 m.

w zadaniu pn. "Przebudowa drogi w m. Żelechlinek ul. Witosa i Słoneczna" wykonano odcinek o długości 280 m.

natomiast w armach zadania pn. "Budowa ulicy Jarzębinowej w Żelechlinku" wykonano 100 metrów drogi

W ramach zadańwykonano m.in. następujace prace:

- Profilowanie, zagęszczenie podłoża, wyrównanie istniejącej podbudowy, skropienie asfaltem;

- Wykonanie nawierzchni;

- Profilowanie i zagęszczenie poboczy;

- Wykonanie chodników;

- Wykonanie zjazdów;

Łączna wartość wszystkich odcinków wyniosła ponad 800 tysiecy złotych.

Drogę w Czerwonce oraz ulicę Jarzębinową wykonała firma  Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowiewckiego natomiast drogę w Gutkowicach i ul. Witasa i Słonecznej Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o., z Piotrkowa Trybunalskiego

 drogi001drogi002drogi003
drogi004drogi005drogi006
drogi007drogi008drogi009

Inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej

zadanie pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w m. Karolinów, Ignatów, Dzielnica, Sabinów, Żelechlinek"

W ramach zadania wykonano:

- sieć wodociagową w miejscowościach Karolinów - Ignatów - Dzielnica - Sabinów o łącznej długości około 3,8 km,

- sieć wodociągową w miejscowości Żelechlinek w ul. Wojska Polskiego - ok. 0,19 km długości,

- sieć kanalizacyjną w miejscowosci Żelechlinek w ul. Łąkowej - ok. 0,44 km dlugości;

Całe zadanie kosztowało gminę blisko 1 200 000,00 zł

Zwycięzcą postępowania na wykonanie tej inwestycji zostało konsorcjum firm Lider: Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Wodociągi, Kanalizacja Tadeusz Sowik, Partner: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych SOWIK Łukasz Sowik z Rawy Mazowieckiej,


Rozbudowa i przebudowa budynku na Dom Ludowy w Naropnej

Zadanie podzielono na dwa etapya ich wykonywanie odbyło się na przestrzeni 3 lat (2012-2014). W ramach zadania początkowo rozebrano w większości dawny budynek szkoły, a następnie wybudowano i wykończony nowy. W drugim etapie wykonawca miał za zadanie zagospodarować teren wokoło Domu Ludowego poprzez wykonanie nawierzchni z kostki brukowehj, nasadzenie drzew i krzewów oraz wykonanie trawników.

Wartość zadanai wyniosła około 680 tysiecy złotych.

Wykonawcą była firma Zakład Remontowo-Budowlany ZRB-GRAD Władysław Grad z miejscowosci Lubochnia Górki

dl001dl001dl001
dl001dl001dl001

Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji przy budynku Domu Ludowego w Naropnej

W ramach zadań wybudowano plac zabaw na terenie Domu Ludowego w Naropnej oraz siłownię zewnętrzną. Plac zabaw wyposażony w nawierzchnię bezpieczną o powierzchni ok. 270 m2, 5 urządzeń zabawowych dla dzieci.

Wartość zadania wyniosła blisko 110 tysiecy złotych.

Wykonawcą była firma "Maja" Ewelina Piotrowska z miejscowości Małkinia.

 pz001pz002pz003
pz004pz005pz006

Budowa chodników przy budynku szkoły i remont elewacji

W ramach zadanai wykonano tynki cienkowarstwowe na wszystkich budynkach Zespołu Szkół w Żelechlinku. Ponad to wyremontowane zostały chodniki wokoło szkoły oraz opaska przy murach zespołu.

Wartość całego zadania wyniosła nieco ponad 340 tysiace złotych.

Wykonawcą było Konsorcjum „BUDMAR” Sp. z o.o. – „BUDMAR” Firma Budowlana Marek Kamola z Tomaszowa Mazowieckiego

 szkola001szkola002szkola003
 szkola004szkola005szkola006

Budowa placu zabaw oraz dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń szkoły w ramach zadania „Lepszy start”

W ramach zadania wykonano plac zabaw wyposażony w powierzchnie bezpieczną na obszarze 200 m2 wyposażony w 8 urządzeń zabawowych dla dzieci

Wartość zadania wyniosła ponad 250 tysiecy złotych.

Wykonawca była firmaMoje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. z Łodzi

 pz001pz002pz003
pz004pz005pz006