Inwestycje drogowe

W 2012 r. przeprowadzono dwa przetargi na budowę dróg o Gminie Żelechlinek.

W ramach zadania pn. "Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kopiec - Gutkowice Nowiny" wykonano odcinek drogi o długości 990 m.

Natomiast w zadaniu pn. "Remont drogi w miejscowości Żelechlin - Stanisławów" wykonano odcinek o długości 500 m.

Na oba zadania wchodził następujacy zakres prac:

- Profilowanie, zagęszczenie podłoża, wyrównanie istniejącej podbudowy, skropienie asfaltem;

- Wykonanie nawierzchni;

- Profilowanie i zagęszczenie poboczy;

Łączna wartość obu odcinków wyniosła blisko 400 tysiecy złotych, a obie prace wykonała firma ZBiEDiM Sp. z o.o. z Tomaszowa Mazowieckiego.

droga1droga2groga3

Inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej

Kolejny odcinek wodociągu dołączył do już istniejącej w gminie infrastruktury wodociągowej. W ramach zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej Byliny Nowe" powstała sieć o długości 1880,60 m. Inwestycje za niespełna 110 tysięcy złotych wykonała firma BUD-ZIEM Łukasz Kostrzewa, która to zwyciężyła w przetargu nieograniczonym składając najkorzystniejszą ofertę.