Gminny Dom Kultury w Żelechlinku
ul. Plac Tysiąclecia 2
97-226 Żelechlinek

tel. 44 7122712 wew. 36

NIP 773-23-98-709 REGON 100417910

 

Dyrektorem Gminnego Domu Kultury w Żelechlinku jest Grażyna Susik

Gminny Dom Kultury w Żelechlinku realizuje działania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury, prowadząc wielokierunkową działalność na podstawie własnego programu zatwierdzonego przez Wójta Gminy Żelechlinek.

Do podstawowych zadań GDK należy m.in.:

  • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
  • rozwijanie regionalnego i amatorskiego ruchu artystycznego,
  • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych poprzez organizowanie życia kulturalnego w Gminie Żelechlinek,
  • organizowanie kursów specjalistycznych,
  • współpraca z jednostkami oświatowymi i kulturalnymi,
  • udostępnianie mieszkańcom Gminy Żelechlinek sprzętu komputerowego celem korzystania z Internetu,
  • prowadzenie działalności wydawniczej.

Galeria zdjęć