Imię i Nazwisko 
Stanowisko
tel. +48 XXX XXX XXX 
                 Referat xxxxxx
Urząd Gminy w Żelechlinku
Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego 1
97-226 Żelechlinek
 
herb Gminy Żelechlinek

Gmina Żelechlinek
Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego 1
97-226 Żelechlinek

NIP 7732223370   REGON 590647836

   
logo linku do strony wwwlogo linku do strony BIPlogo Facebook
     

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Żelechlinek. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://bip.zelechlinek.pl/ochrona-danych-osobowych.

    


ADOPTUJ PSA

Jeśli zastanawiasz się nad nowym domownikiem i nie jest Ci obojętny los porzuconych zwierząt, Gmina Żelechlinek ma propozycję: nie kupuj lecz adoptuj!

Poniżej prezentujemy bezdomne zwierzęta odebrane z terenu naszej gminy, które trafiły do schroniska dla zwierząt, z którym gmina posiada zawartą umowę. Zwierzęta znajdują się pod stałą opieką weterynaryjną, są zaszczepione przeciwko chorobom zakaźnym, odrobaczone, wysterylizowane oraz zaczipowane.

Gmina Żelechlinek zapewni transport adoptowanego psa ze schroniska do nowego domu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Żelechlinku, Plac Tysiąclecia 1, 97-226 Żelechlinek pod numerem telefonu: 44 844-40-17 lub 25.

Kliknij, sprawdź i zobacz zdjęcia Twojego nowego przyjaciela!

http://hotelzwierzat.com/psy.php?opis=&chip=&rodzaj=wszystkie&wiek=wszystkie&plec=wszystkie&lokalizacja=%C5%BBelechlinek

Deklaracja dostępności strony internetowej zelechlinek.pl

Urząd Gminy w Żelechlinku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zelechlinek.pl

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Tabele
 • Skanowane dokumenty

Wyłączenia

 • Dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności..

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paweł Kotynia.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 44 844 40 77

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Żelechlinek
 • Adres: Pl. 1000-lecia 1
  97-226 Żelechlinek
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 448444077

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Żelechlinku

Urząd Gminy w Żelechlinku zlokalizowany jest w miejscowości Żelechlinek w powiecie tomaszowskim w województwie łódzkim.

Zlokalizowany jest w jednym budynku pod adresem Plac Tysiącelecia Państwa Polskiego 1.

Do budynku prowadzą schody, jest także podjazd dla osób niepełnosprawnością.  W budynku zlokalizowany jest podnośnik który obsługują pracownicy i pomogą dotrzeć do każdego pracownika i wspomogą w obsłudze.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na pierwszym piętrze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Każdemu z najczęściej używanych działów i każdej opcji strony bip.zelechlinek.pl związanej z dostępem do treści, zostały przypisane następujące skróty klawiszowe:

Klawisz G - Strona główna

Klawisz A - Powiększanie tekstu

Klawisz D - Zmniejszanie tekstu

Klawisz X - Wysoki kontrast strony

Klawisz Z - Przywrócenie domyślnych ustawień strony

Klawisz S - Wyszukiwarka na stronie

Klawisz P - Powrót na górę strony

Klawisz M - Przejdź do głównego menu

Dla każdej z przeglądarek dostęp do skrótów odbywa się za pomocą innych klawiszy.

Dla Internet Explorera:

ALT + klawisz dostępu (wybór należy potwierdzić klawiszem ENTER)

Dla FireFoxa:

Shift + ALT + klawisz dostępu

Dla Opery:

Shift + Esc + klawisz dostępu

Inne informacje i oświadczenia

Urząd Gminy w Żelechlinku oświadcza, że deklaruje chęć osiągnięcia dostosowania stron www do wymagań prawnych.

Prosi również o zgłaszanie treści, które nie są dostosowane, aby można było ich jak najszybsze dostosować.

 

 

 

ciag feprreg rrp lodz ueefrr

Gmina Żelechlinek realizuje projekt
pn. "Przeciwdziałanie degradacji środowiska w Gminie Żelechlinek" 
współfinansowany przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach poddziałania V.4.2. Przeciwdziałanie degradacji środowiska
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

 

Celem projektu jest ochrona różnorodności biologicznej w Gminie Żelechlinek.

W ramach projektu planuje się realizację następujących zadań:

- zagospodarowanie centrum Żelechlinka  - etap II

Projekt zakłada utworzenie placu o utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej we wschodniej części terenu. W dalszej części terenu przewidziano część rekreacyjnowypoczynkową, wyposażoną w elementy małej architektury takie jak stoły piknikowe, podświetlone donice z zielenią ozdobną oraz altanę z miejscem na ognisko. Na całości obszaru planuje się nasadzenia dekoracyjnych drzew i krzewów. We wschodniej części terenu opracowania zachowany nieformalny charakter przestrzeni tworząc alejki piesze o swobodnym kształcie. Teren wyposażony będzie w latarnie oświetleniowe, złącze elektryczne oraz monitoring. Na terenie planuje się wykonanie przyrodniczych gier dydaktycznych.

- zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Żelechlinku

Projekt zakłada roboty budowlane wokół zbiornika wodnego w Żelechlinku. Szczegółowy zakres inwestycji obejmuje: ciąg pieszo – rowerowy - wzdłuż południowego i zachodniego brzegu zbiornika, pomost pomiędzy lądem i wyspą, plac rekreacyjny (piknikowy) wraz z altaną, tereny utwardzone przy drodze gminnej oraz oświetlenie całego terenu. Na terenie przewiduje się wykonanie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej. 

 

 • DSC_0016
 • DSC_0018
 • DSC_0032
 • DSC_0034
 • DSC_0282
 • DSC_0283
 • DSC_0299
 • DSC_0302
 • DSC_0323
 • DSC_0331
 • DSC_0335
 • DSC_0364
 • DSC_0389
 • DSC_0594
 • DSC_0597
 • DSC_0602
 • DSC_0603
 • DSC_0604
 • DSC_0605
 • DSC_0607

 

 

 

ciag feprreg rrp lodz ueefrr

Gmina Żelechlinek realizuje projekt

pn. "Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek- Etap II"
współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach poddziałania IV.1.2. Odnawialne źródła energii
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych i zmniejszenie wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii na terenie gminy Żelechlinek, skutkujące poprawą stanu środowiska naturalnego w wyniku redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Budowa boisk
W okresie wakacyjnym zrealizowano zadanie polegające na przebudowie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Żelechlinku oraz budowie boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy w Żelechlinie. Zakres zadania obejmował:
- budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Żelechlinku z nawierzchnią poliuretanową o wymiarach 21 x 46 m, w tym boisko do piłki ręcznej, dwa boiska do piłki koszykowej oraz boisko do siatkówki;
- budowę boiska wielofunkcyjnego przy świetlicy wiejskiej w Żelechlinie o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 18,30 x 36,56 m, w tym boisko do siatkówki oraz kort do tenisa.
Roboty wykonała firma Giermakowska Roboty Drogowe i Brukarskie Budowa Kortów Tenisowych z Łęgonic Małych. Wartość całkowita robót stanowiła 685 tys. zł, w tym dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 342 tys. zł . Boisko w Żelechlinku zostało oddane do użytku podczas inauguracji roku szkolnego, natomiast boisko w Żelechlinie podczas spotkania integracyjnego w dniu 26 września 2018 r.

 

Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej
W połowie 2018 r. dobiegły końca prace związane z uporządkowaniem gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Żelechlinek etap II (sieć wodociągowa Sabinów – Gutkowice 3,20 km, sieć wodociągowa Świniokierz Dworski – Żelechlin 1,21 km, sieć wodociągowa Łochów – Lucjanów 0,58 km, sieć kanalizacyjna z przyłączami w m. Żelechlinek ul. Targowa, Rolnicza, Wyzwolenia, Gaj 2,05 km, sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Żelechlinku ul. Jana Susika 1,17 km, sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami Żelechlinek – Sokołówka 2,87 km, rozbudowa technologii uzdatniania wody w stacji wodociągowej w Żelechlinku, budowa hydroforni w m. Stanisławów). Roboty wykonała firma Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Budowa Sieci Wod – Kan Sławomir Poński z Brzezin. Łączny koszt inwestycji to 1,8 mln zł, w tym dotacja z PROW 900 tys. zł . W wyniku realizacji zadania teren gminy został zwodociągowany w 100%, natomiast kanalizacja grawitacyjna została doprowadzona do 25% gospodarstw.

 

Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Żelechlinek
W roku 2018 przeprowadzono bardzo trudny projekt polegający na dostawie i montażu 95 instalacji fotowoltaicznych 3kWp i 5kWp o przybliżonej łącznej mocy 433 kWp. Ostatecznymi beneficjentami zadania są mieszkańcy gminy, którzy wykazali zainteresowanie projektem oraz zadeklarowali udział finansowy. Pomimo napiętego harmonogramu zadanie zostało zrealizowane w terminie. Łączna wartość zadania to 2.619 tys. zł, w tym dotacja UE 1.930 tys. zł.

 

Przebudowa dróg
W roku 2018 nowe nawierzchnie bitumiczne pojawiły się na ponad 2-kilometrowych odcinkach dróg, w tym:
- przebudowa drogi w m. Józefin (340 m) – 143 tys. zł;
- przebudowa drogi w m. Żelechlin (280 m) – 99 tys. zł;
- przebudowa drogi w m. Władysławów (720 m) – 277 tys. zł;
- przebudowa drogi w m. Czerwonka Stara (850 m), w tym dotacja FOGR 159 tys. zł.

Uporządkowanie terenu po byłej szkole w Bukowcu
W pierwszym etapie zadania pn. „Budowa Domu Ludowego w Bukowcu” przystąpiono do uporządkowania terenu po byłej szkole. W ramach zadania dokonano rozbiórki budynku szkoły, wykonano częściowe ogrodzenie działki, wybudowano sieć wodociągową i przyłącze wodociągowe. Całość robót opiewała na kwotę 146 tys. zł; 

Zagospodarowanie centrum Żelechlinka
W drugiej połowie 2018 r. rozpoczęto prace przy projekcie pn. „Zagospodarowanie centrum Żelechlinka”. W pierwszym etapie dokonano regulacji rowu, dopływu rzeki Żelechlinianki. W ramach prac odtworzono pierwotny przebieg rowu, a także wykonano przepusty, na których w dalszych etapach wybudowane zostaną droga i chodnik. Kolejnym etapem, również zakończonym w 2018 r., jest budowa skateparku. Zadanie to obejmowało wykonanie płyty żelbetowej, na której posadowione zostały przeszkody. Na budowę skateparku pozyskano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w wysokości 80 tys. zł .