W związku z realizacją projektu dotyczącego opracowania programu rewitalizacji dla Gminy Żelechlinek informujemy o możliwości składania propozycji projektów, które zostaną umieszczone w programie.
Dokument ten ma za zadanie określić m. in. priorytetowe działania zmierzające do poprawy jakości życia na terenach gminy wymagających szczególnego wsparcia, w tym zawierać propozycje projektów rewitalizacyjnych.

Propozycję projektów można będzie zgłaszać w terminie do 03.02.2017r. w Urzędzie Gminy w Żelechlinku w pok. Nr 2 lub Nr 5 (wzór fiszki projektowej do pobrania)

Projekty rewitalizacyjne mogą być finansowane z różnych źródeł (środki prywatne, środki publiczne krajowe, środki unijne). Jednakże umieszczenie projektu rewitalizacyjnego w programie rewitalizacji jest warunkiem koniecznym, aby mógł on otrzymać wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014- 2020 w ramach działań rewitalizacyjnych.
Projekty powinny być zlokalizowane na obszarze objętym rewitalizacją (obszar zdegradowany).

Do pobrania diagnoza społeczno – gospodarcza dla programu rewitalizacji wraz ze wskazaniem „obszaru zdegradowanego” oraz wzór fiszki projektowej.

Załącznik do diagnozy